Hikvision

Hikvision, Gong Hongjia tarafından kurulan, Çin menşeili bir tedarik firmasıdır. 2001 yılında kurulmasının ardından; önce yerel sonrasında ise global pazara açılarak dış ticarete önemli bir rol üstlenmiştir. Hikvision şirketi, güvenlik ve geçiş sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Güvenlik ekipmanları ile mevcut olan birçok soruna çözüm ortaklığını amaçlayan tedarik firmasıdır. Değişen teknoloji pazarıyla birlikte güvenlik ekipmanları dışında; akıllı ev sistemleri ve otomotiv teknolojisi alanında da tedariki sağlamaktadır.

Hikvision, sürekli olarak aktif haldeki pazarda değişen ihtiyaçları takip etmektedir. Bu doğrultuda tedarikinin sağlanması AR- GE departmanının öncelikli hedefidir. Vizyon ve misyonu doğrultusunda dikey pazarlarda nitelikli ürünlerin arz etmektedir.

Hikvision şirketinin başlıca çalıştığı güvenlik teknolojileri aşağıdaki gibi listelenebilir:

  • Kart okuyucular,
  • Asansör kontrol panelleri,
  • Parmak izi tanımlama ekipmanları,
  • Kart kayıt tanımlama ekipmanları,

Kart Okuyucular

İngilizce’de “card reader” olarak tanımlanır. İş yerlerinin daha pratik olan otomatik sistemleri tercih etmesiyle kart okuyucuların kullanımı da artmıştır. Kart okuyucular genellikle turnike sistemiyle çalışır. İş yerlerinde güvenliğin sağlanması oldukça önemlidir. Güvenli bir çalışma ortamı sunmak, çalışanların iş verimini arttırarak, gereksiz insan kalabalığının da önüne geçilmesini sağlar. Giriş -çıkış kapılarına, turnikelere yerleştirilen kart okuyucular ile şirkete yabancıların girişi de kısıtlanır. Devlet daireleri, büyük şirketler, personelin fazla olduğu yerlerde giriş – çıkış ve mesai saatlerinin takibi zor olabilmektedir. Card reader kullanımı ile her bir personelin gün içindeki giriş – çıkış, mola ve toplamda kaç saat mesai yaptığı takip edilir.

Şirketlerin güncel ve eski datalarının sistematik bir şekilde arşivlenmesi zorlayıcıdır. Kart okuyucular ile; mevcut olan farklı teknolojileri tek bir sisteme aktarıp, entegre ederek verilen düzgün depolanması sağlanır. Böylelikle ihtiyaç duyulan veri, ihtiyaç duyulduğu anda talep edilebilir. Tarih ve saat aralıkları ile aratıldığında o güne ait tüm kart okuyucu arşivleri listelenerek rapor edilir.

Personel ve binaya girişe izinli kimselere plastik yüzeyli kartlar teslim edilir. Bu kartlar kullanılarak binaya giriş ve çıkışlar yapılabilmektedir. Her bir çalışanın kartı kişiseldir ve başkalarının kullanımına kapalıdır. Kart okuyucular 2 şekilde tercih edilebilmektedir. Manyetik şeritli ya da her bir karta özel şifrelerle kullanılabilir.

Şirketteki ana ekrana bağlı olan kart okuyucu mekanizması sayesinde anlık olarak giriş yapanlar görülür. Giriş yapmaya çalışan personel ya da yetkili kişinin giriş yapmaya izni yoksa uyarı verilir ve güvenlik personeline haber verilir.  Vardiya usulü çalışılan yerlerde girişler vardiya saatleriyle kısıtlanabilir. Böylelikle çalışma saatleri dışında binaya girmeye çalışan personellerin de erişimi önlenir. İş yerinde yer alan giriş – çıkış kapıları dışında, güvenliği denetlenmek istenen tüm bölümlere de kart okuyucu sistemler yerleştirilir. Şirketlerde esas olan güvenlik ve istikrarın sağlanması kart okuyucularla mümkün hale getirilir.

Asansör Kontrol Panelleri

Asansör kontrol sistemleri, şirketin bünyesinde bulunan diğer panellerle direkt olarak bağlantı kurulmasına izin verir. Bu sayede tek bir ana ekran kullanılarak, işletme bünyesindeki tüm sistemler kolayca denetlenebilmektedir. Asansör kontrol panelleri, asansörün işleyişini kontrol etmeye yarayan bir sistemdir. Asansörün giriş – çıkışlarına panel yerleştirilmesi ile çalıştırılır. Bu paneller manyetik kartlarla aktive edilir. Tüm kartlar kişilere özel şekilde üretilmektedir. Böylelikle yetkilendirilmiş kişiler dışında kalanların asansörü kullanımı da engellenmiş olur.

Global çapta yaşanan salgın hastalıklar nedeniyle birçok iş yerleri güvenlik ve sağlık tedbirlerini arttırma yoluna gitmiştir. Hikvision’un AR-GE departmanı önderliğinde bu sorunlara radikal çözümler üretilmektedir. En son teknolojiyle donatılmış asansör kontrol sistemlerinin tedariki yapılmaktadır. Sağlık ve güvenlik gibi tehlikeler, bu panel sayesinde mümkün olan en yüksek seviyede önlenmiş olur. Şirketlerin yanı sıra, kentleşmenin getirdiği sıkıntılarla birlikte birçok apartmanda akıllı ev teknolojilerine geçiş yapmıştır.

Asansör kontrol panellerinin kullanımı birçok yönden avantaj sağlar. Bunlardan en önemlilerinden birisi de; asansörlerin arıza yapma risklerinin minimume indirilmesidir. IC kart ile kontrolü sağlanan asansör sistemlerinde, oluşabilecek arızalar tespit edilir. Bu sayede arızalar oluşmadan yetkili servise bildirilerek tam performans çalışması sağlanır. Asansörün kullanım süresi de bu doğrultuda artış gösterecektir.

Asansör kontrol panelleri ile, izinsiz giriş çıkışlar önlenerek bina güvenliği sağlanır. Kişiselleştirilmiş manyetik kart özelliğiyle bazı kısıtlamalar da yapılabilir. İş yerlerinde, kişilerin görev yeri dışındaki katlara ulaşımı da engellenebilir.

Ortak veri portalında toplanan asansör kontrol panellerinin tüm verileri günlük – haftalık ya da aylık şekilde depolanır. Gerek görüldüğü taktirde istenen veriler raporlanabilmektedir. Giriş çıkışların denetlenmesi gerektiği durumlarda bu bilgilere kolayca ulaşılabilmektedir.

Parmak İzi Tanımlama Ekipmanları

Parmak izleri kişilere özgü olan izlerdendir. Her insanın parmak izi eşsiz ve tektir. Bu da zaman içerisinde güvenlik sistemlerinin altyapısının oluşturulmasında önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde orta ve büyük ölçekli işletmeler personel çalışma saatlerini denetlemede sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu takipsizlik ise işte aksamalara sebebiyet verecektir. Parmak izi tanımlama sistemlerinin kullanımı ile bu gibi sorunlar yaşanmadan önlenebilmektedir. Önceleri parmak izi alma meşakkatli ve uzun süren bir işlemdi. Gelişen teknolojiyle birkaç saniye içerisinde parmak izleri veri tabanlarına kaydedilmektedir.

Parmak izi tanımlama sistemleri, günümüzde yaygın şekilde kullanılan biyometrik güvenlik önlemleri arasında yer alır. Biyometrik güvenlik sistemleri; parmak izi, yüz, retina, avuç içi gibi, kişiye has olan bilgilerin sisteme kaydedilmesi ile işler. Parmak izi tanımlama ekipmanları yeni nesil güvenlik altyapı sistemlerindendir. Geleneksel güvenlik sistemlerinin ikame edemediği özellikleri tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Parmak izi tanımlama sistemleri: sensörler yardımıyla biyometrik güvenlik ağına parmak izinin kaydedilmesi şeklinde çalışır. Kaydedilen yeni parmak izleri, önceden var olan biyometrik verilerle entegre edilir. Bu işlem, verilerin tek bir depolama ağında kaydedilmesine olanak sağlar. Böylece giriş- çıkış yetkisi verilmiş kişiler sisteme kaydedilerek data girişi gerçekleştirilir. Parmak izinin okutulmasıyla, kaydedilmiş bu veri analizleri ile eşleştirme yapılır. Geçiş yetkilendirilmesi sisteme tanımlanmış olanlara giriş izni verilir. Parmak izi tanımlama sistemleri birçok amaca hizmet etmektedir. Bunlardan en önemlisi ise güvenliği sağlamaktır. Kullanılan konutlar ve iş yerlerinde izinsiz girişlerin önüne geçilir. Yetkilendirilmesi yapılmamış kişilerin giriş – çıkışı önlenir. Giriş -çıkışların kaydedilmesi sayesinde personellerin hangi saat aralıklarında iş yerinde oldukları tespit edilebilir. İzinsiz girişler güvenlik görevlilerine bildirilerek derhal müdahale edilir.

ÜRÜN TALEP FORMU

Hata: İletişim formu bulunamadı.

 

 

telefon
whatsapp